VPS VN1

70,000 VND
1 tháng

CPU Intel Xeon 2696 v4
1 vCPU
1GB RAM
20GB SSD
Ổ cắm mạng 10Gbps
Tốc độ mạng 300Mbps
FireWall Anti DDOS Free 40 Gbps
Full Root Access
Băng thông không giới hạn

VPS VN2

85,000 VND
1 tháng

CPU Intel Xeon 2696 v4
1 vCPU
2GB RAM
20GB SSD
Ổ cắm mạng 10Gbps
Tốc độ mạng 300Mbps
FireWall Anti DDOS Free 40 Gbps
Full Root Access
Băng thông không giới hạn

VPS VN3

110,000 VND
1 tháng

CPU Intel Xeon 2696 v4
2 vCPU
2GB RAM
20GB SSD
Ổ cắm mạng 10Gbps
Tốc độ mạng 300Mbps
FireWall Anti DDOS Free 40 Gbps
Full Root Access
Băng thông không giới hạn

VPS VN4

160,000 VND
1 tháng

CPU Intel Xeon 2696 v4
2 vCPU
4GB RAM
40GB SSD
Ổ cắm mạng 10Gbps
Tốc độ mạng 300Mbps
FireWall Anti DDOS Free 40 Gbps
Full Root Access
Băng thông không giới hạn

VPS VN5

220,000 VND
1 tháng

CPU Intel Xeon 2696 v4
3 vCPU
4GB RAM
50GB SSD
Ổ cắm mạng 10Gbps
Tốc độ mạng 300Mbps
FireWall Anti DDOS Free 40 Gbps
Full Root Access
Băng thông không giới hạn

VPS VN6

260,000 VND
1 tháng

CPU Intel Xeon 2696 v4
3 vCPU
6GB RAM
60GB SSD
Ổ cắm mạng 10Gbps
Tốc độ mạng 300Mbps
FireWall Anti DDOS Free 40 Gbps
Full Root Access
Băng thông không giới hạn

VPS VN7

310,000 VND
1 tháng

CPU Intel Xeon 2696 v4
4 vCPU
8GB RAM
70GB SSD
Ổ cắm mạng 10Gbps
Tốc độ mạng 300Mbps
FireWall Anti DDOS Free 40 Gbps
Full Root Access
Băng thông không giới hạn

VPS VN8

550,000 VND
1 tháng

CPU Intel Xeon 2696 v4
8 vCPU
16GB RAM
80GB SSD
Ổ cắm mạng 10Gbps
Tốc độ mạng 300Mbps
FireWall Anti DDOS Free 40 Gbps
Full Root Access
Băng thông không giới hạn